Tijdens de kampen worden de deelnemers natuurlijk volop vermaakt met diverse gezamenlijke uitstapjes, zoals excursies en het bezoeken van stadjes. Daarnaast worden er spellen, (avond)wandelingen en sportieve en gezellige activiteiten georganiseerd. Maar uiteraard is er ook elke dag tijd voor jezelf. De dag begint steevast met een luxe ontbijtbuffet en 's avonds is er een uitgebreid diner. Alle gekozen accommodaties zijn ruim en prikkelarm, de leiding is in handen van ervaren stafleden en de programma's staan garant voor een fijne, actieve week. DIT ZIJN DE VAKANTIES:
DE KAMPKOSTEN Van de deelnamekosten kan (indien voor jou van toepassing) maximaal € 522 uit het PGB betaald worden. De kampkosten moeten (in 2 termijnen) wel vooruit betaald worden. Het bedrag dat na afloop door de SVB aan ons wordt vergoed (dit kan enige tijd duren), betalen we direct aan jou terug als we het ontvangen hebben. LIMBURG 14-17: € 699 LIMBURG 18-PLUS: € 699 LUXEMBURG: € 745 Bij de deelnamekosten is alles inbegrepen.
De Autdoorkampen in 2019
LIMBURG Plaats: Eys
14 t/m 17 jaar
maandag 5 t/m vrijdag 9 augustus
Ons thuishonk is de ruime groepsaccommodatie De Eyserhof bij het dorpje Eys in het golvende land- schap van Zuid-Limburg. Bij het ontwaken hoor je de vogels zingen. Overdag ontdek je het authen- tieke bourgondische gevoel van Zuid-Limburg. We maken mooie wandel- of fietstochten en kunnen daarna lekker ontspannen op ons ruime terras en het enorme speelveld. Natuurlijk staan er allerlei sportieve activiteiten, spellen en uitjes op het programma in deze mooie omgeving, en ook op de boerderij is er altijd wel wat te doen. De Eyserhof heeft een eigen shortgolfbaan en een heuse brasserie. Na afloop zul je terugkijken op een fijne, actieve vakantieweek! De groep bestaat uit maximaal 10 deelnemers en 7 stafleden. De heen- en terugreis zijn op basis van eigen vervoer.
LIMBURG 14-17 JAAR € 699,- PER DEELNEMER
LIMBURG Plaats: Eys
18-plus
maandag 29 juli tot vrijdag 2 augustus
We logeren in de ruime groepsaccommodatie De Eyserhof bij het dorpje Eys in een dal van het glooiende landschap onderin Zuid-Limburg. Shortgolfen, klootschieten, koeien voeren en uiteraard wandel- en fietstochten horen helemaal bij De Eyserhof. Na afloop kunnen we heerlijk ont- spannen op ons ruime terras en het enorme speelveld. Natuurlijk staan er allerlei sportieve activiteiten, spellen en uitjes op het programma in deze prachti- ge omgeving, en ook op de boerderij is er altijd wel wat te doen. De Eyserhof heeft een echte brasserie en de vertrekken zijn ruim en prikkelarm. Na afloop zul je terugkijken op een fijne, actieve vakantieweek! De groep bestaat uit maximaal 10 deelnemers en er gaan 8 stafleden mee. De heen- en terugreis zijn op basis van eigen vervoer.
LUXEMBURG Plaats: Scheidgen
18-plus
maandag 12 t/m zaterdag 17 augustus
LUXEMBURG 18-PLUS € 745,-
PER DEELNEMER
PLAATS: EYS
PLAATS: EYS
PLAATS: SCHEIDGEN
Begeleide vakanties voor jongeren met een autismespectrumstoornis
Begeleide vakanties voor jongeren met een autismespectrumstoornis
ALL-INCLUSIVE
VOL
Ons thuishonk is een zeer ruime groepsaccommo- datie nabij het dorpje Scheidgen in het prachtige golvende landschap van oostelijk Luxemburg. Aan de ene kant grenst het terrein aan een prachtig bos, aan de andere kant is een enorm eigen recreatie- terrein waar we volop ruimte hebben voor sport, spellen en natuurlijk een kampvuur. In de omgeving kunnen we wandelen door ruige bossen, waterfietsen, kanoën en met een stoeltjeslift naar een adembenemend uitkijkpunt. We dwalen door een indrukwekkend kasteel uit de 12e eeuw in het idyllische stadje Vianden, we beklimmen ruige rotspartijen en natuurlijk gaan we ons op allerlei manieren sportief vermaken, zodat je uiteindelijk zult terugkijken op een onvergetelijke en actieve vakantie. Bij dit kamp vertrekken we vanaf een centrale op- stapplaats in Nederland. De reis (met auto’s) duurt ongeveer 4 uur. De groep bestaat uit maximaal 12 deelnemers en 7 stafleden.
ALL-INCLUSIVE ALL-INCLUSIVE
€ 699,-
PER DEELNEMER
ALL-INCLUSIVE
LIMBURG 18-PLUS
Nieuw dit jaar is dat je niet meer zelf voor een bepaald kamp kunt kiezen. Na jouw aanmelding beslist de Commissie of je mee kunt, en welk kamp het meest geschikt voor jou is. Dit hangt o.a. af van hoeveel begeleiding er gewenst is. Zo is bij de Limburg-kampen de begeleiding ongeveer 1 op 1 maar bij Luxemburg veel minder.
BIJNA VOL!
VOL VOL VOL
Bij dit kamp vertrekken we vanaf een centrale op- stapplaats in Nederland. De reistijd (met auto’s) is ongeveer 4 uur. Er gaan maximaal 12 deelnemers en ten minste 7 stafleden mee.
Ons thuishonk is de ruime groepsaccommodatie De Eyserhof bij het dorpje Eys in het golvende landschap van Zuid-Limburg. Bij het ontwa-ken hoor je de vogels zingen. Overdag ontdek je het authentieke bourgondische gevoel van Zuid-Limburg. We maken mooie wandel- of fietstochten en kunnen daarna lekker ontspannen op ons ruime terras en het enorme speelveld. Natuurlijk staan er allerlei sportieve activiteiten, spellen en uitjes op het programma in deze mooie omgeving, en ook op de boerderij is er altijd wel wat te doen. De Eyserhof heeft een eigen shortgolfbaan en een heuse brasserie. Na afloop zul je terugkijken op een fijne, actieve vakantieweek! Ons thuishonk is een zeer ruime groepsaccommo-datie nabij het dorpje Scheidgen in het prachti-ge golvende landschap van oostelijk Luxemburg. Aan de ene kant grenst het terrein aan een prachtig bos, aan de andere kant is een enorm eigen recreatieterrein waar we volop ruimte hebben voor sport, spel-len en natuurlijk een kampvuur. In de omgeving kunnen we wandelen door ruige bossen, waterfietsen, kanoën en met een stoel-tjeslift naar een adembe-nemend uitkijkpunt. We dwalen door een indruk-wekkend kasteel uit de 12e eeuw in het idyllische stadje Vianden, we be-klimmen ruige rotspartijen en natuurlijk gaan we ons op allerlei manieren sportief vermaken, zodat je uiteindelijk zult terug-kijken op een onvergete-lijke en actieve vakantie! Begeleide vakanties voor kinderen en jongeren met een autismespectrum- stoornis kampen  Autdoor
Tijdens de kampen worden de deelnemers natuurlijk volop vermaakt met diver- se gezamenlijke uitstapjes, zoals excursies en het be- zoeken van stadjes. Daar- naast worden er spellen, (avond)wandelingen en sportieve en gezellige acti- viteiten georganiseerd. Maar uiteraard is er ook dagelijks tijd voor jezelf.
We logeren in de ruime groepsaccommodatie De Eyserhof bij het dorpje Eys in een dal van het glooiende landschap onderin Zuid-Limburg. Shortgolfen, kloot-schieten, koeien voeren en uiteraard wandel- en fiets-tochten horen helemaal bij De Eyserhof. Na afloop kunnen we heerlijk ont- spannen op ons ruime terras en het enorme speelveld. Natuurlijk staan er allerlei sportieve activiteiten, spellen en uitjes op het programma in deze prachtige omgeving, en ook op de boerderij is er altijd wel wat te doen. De Eyserhof heeft een echte brasserie en de vertrekken zijn ruim en prikkelarm. Na afloop zul je terugkijken op een fijne, actieve vakantieweek!
Begeleide vakanties voor jongeren met een autismespectrumstoornis
ALL-INCLUSIVE
AANMELDEN VOOR WIE ORGANISATIE
De kampen in 2019
DE KAMPKOSTEN Van de deelnamekosten kan (indien voor jou van toepassing) maximaal € 522 uit het PGB betaald worden. De kampkosten moeten (in 2 termijnen) wel vooruit betaald wor- den. Het bedrag dat na afloop door de SVB aan ons wordt vergoed (dit kan enige tijd duren), betalen we direct aan jou terug als we het ontvangen hebben. LIMBURG 14-17: € 699 LIMBURG 18+: € 699 LUXEMBURG: € 745 Bij de deelnamekosten is alles inbegrepen.
De dag begint steevast met een luxe ontbijtbuffet en 's avonds is er een uitgebreid diner. Alle gekozen accommodaties zijn ruim en prikkelarm, de leiding is in handen van ervaren stafleden en de programma's staan garant voor een fijne, actieve week. DIT ZIJN DE VAKANTIES:
LIMBURG (EYS) 14 t/m 17 JAAR maandag 5 t/m vrijdag 9 augustus 2019 MAXIMAAL 10 DEELNEMERS
€ 699,- PER DEELNEMER
De groep bestaat uit maximaal 10 deelne- mers en 7 stafleden.
ALL-INCLUSIVE
LIMBURG (EYS) 18-PLUS maandag 29 juli t/m vrijdag 2 augustus MAXIMAAL 10 DEELNEMERS
€ 699,-
PER DEELNEMER
LUXEMBURG (SCHEIDGEN) 18-PLUS maandag 12 t/m zaterdag 17 augustus MAXIMAAL 12 DEELNEMERS
€ 745,-
PER DEELNEMER
KAMPEN
PLAATS: EYS
PLAATS: EYS
ALL-INCLUSIVE
PLAATS: EYS
PLAATS: EYS
Nieuw dit jaar is dat je niet meer zelf voor een bepaald kamp kunt kiezen. Na jouw aanmelding beslist de Commissie of je mee kunt, en welk kamp het meest geschikt voor jou is. Dit hangt o.a. af van hoeveel begeleiding er gewenst is. Zo is bij de Limburg-kampen de begeleiding ongeveer 1 op 1 maar bij Luxemburg veel minder.
De groep bestaat uit maxi- maal 10 deelnemers en 8 stafleden. De heen- en terugreis zijn op basis van eigen vervoer.
De heen- en terugreis zijn op basis van eigen vervoer.
ALL-INCLUSIVE VOL VOL VOL VOL