Hans Harbers (49 jaar) Voorzitter Eén van zijn vier zoons heeft PDD-NOS. Na zijn SPW-opleiding en de Pabo werkte Hans 8 jaar in het basisonderwijs. Daarna volgde hij een opleiding aan de Sportacademie en werkt nu al 14 jaar met veel plezier als gymdocent op het Van Lodensteincollege in Kesteren. Hans heeft zich 7 jaar ingezet voor de kinderkampen van de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten, sinds 2009 ook als commissielid met als taak om zo evenwichtig mogelijke teams voor de jeugdkampen te vormen. Met deze ervarin- gen richt hij zich nu op vakantiekampen speciaal voor kinderen met een autismespectrumstoornis.
De kampen worden georganiseerd door Stichting Autdoorkampen met een 7-koppig bestuur dat ook als staf meegaat. De leiding bestaat altijd uit gedreven stafleden met veel affiniteit en ervaring in de omgang met de doelgroep. Alle stafleden hebben ruime ervaring in het leiden van jeugdkampen. Het bestuur van Stichting Autdoorkampen stelt zich hieronder voor.
Ben Zijl (1948)Algemeen beleidsadviseur Ben studeerde Maatschappelijk Werk aan de Sociale Academie in Haarlem. Daarna speciali-seerde hij zich in autisme aan de Hogeschool Utrecht. Daarnaast volgde hij een aantal opleidingen met betrekking tot gedragsstoornissen. Hij heeft een eigen praktijk waar hij vooral cliënten met autisme behandelt. Daarnaast is hij trainer bij een bijscholingsinsti-tuut voor therapeuten waar hij ondermeer cursussen geeft met betrekking tot de behan-deling van jongvolwassenen en volwassenen met autisme. Ook geeft hij regelmatig lezingen en cursussen voor ouders.Ben heeft een zeer ruime ervaring met het organiseren en leiden van jeugdkampen.
Pieter Blijleven (29) Financiële en juridische zaken Naast zijn werk als juridisch medewerker bij een recht- bank, verzorgt Pieter de administratie van onder meer Stichting Autdoorkampen. Verder houdt hij zich bezig met muziek maken in harmonieorkesten. In de afgelopen jaren heeft Pieter diverse keren de catering ver- zorgd tijdens kinder- en jeugdkampen.
Willianne Klop (1990) Administratie en intakes Willianne begeleidt een satellietklas op het voortge- zet onderwijs in Rotterdam. Van 2010 tot 2018 is ze werkzaam geweest op een Cluster 4 voor- ziening in het VO en heeft daar ook een aantal jaren les gegeven. Nu begeleidt ze leerlingen met ASS vanaf een veilige Clus- ter 4 setting terug richting het reguliere onderwijs om ze zo klaar te stomen voor het mbo. Voordat ze bij Autdoorkampen terecht kwam heeft Willianne jarenlang in een recreatieteam gewerkt op een camping in Hardenberg.
Anne-Louise Vlot (1986) Beoordelen van deelnemers- aanmeldingen Anne-Louise studeerde orthopedagogiek aan de Uni- versiteit Leiden. Als student begeleidde ze kinderen en jongeren met ASS. Na haar studie is Anne-Louise dyslexie-behandelaar geweest bij Driestar Educatief. Nu werkt ze op een scholengemeenschap als orthopedagoog. Haar motivatie voor Autdoorkampen: om dezelfde kansen te krijgen hebben ASS-jongeren recht op ongelijke behandeling. Om hen een onvergetelijke vakantie te bieden vindt ze het dan ook belangrijk dat op vakantie eveneens begeleiding op maat geboden wordt.
De organiserende stichting
Arjan Zijl  (1981)Marketing, conceptontwik-keling en locatiekeuze In het dagelijks leven is Arjan meubel- en woningstoffeer-der en begeleidt in deeltijd enkele jongeren met autisme. Arjan woont in Boskoop en heeft al ruim 20 kampen ervaring in het organiseren van kam-pen, als staflid in de functie van organisator en tevens als kok.
INLOGGEN VOOR STAFLEDEN
Administratief
Begeleide vakanties voor jongeren met een autismespectrumstoornis
Begeleide vakanties voor jongeren met een autismespectrumstoornis
ALL-INCLUSIVE
Stichting Autdoorkampen Kersengaarde 8 2771 PP  Boskoop 0182 - 612 655 info@autdoorkampen.nl www.autdoorkampen.nl De kampen worden georganiseerd door de Stichting Autdoorkampen,statutair gevestigd in Waddinxveen.
De organiserende stichting
De kampen worden georganiseerd door Stichting Autdoorkampen met een 7-koppig bestuur dat ook als staf meegaat. De staf bestaat altijd uit mensen die vanuit hun beroepservaring affiniteit en veel ervaring hebben met de doelgroep. Alle stafleden hebben ook ruime ervaring in het leiden van jeugdkampen. Het bestuur van Stichting Autdoorkampen stelt zich hieronder voor. Ben Zijl (1948)Algemeen beleidsadviseur Ben studeerde Maatschappelijk Werk aan de Sociale Academie in Haarlem. Daarna specialiseerde hij zich in autisme aan de Hogeschool Utrecht. Daarnaast volgde hij een aantal opleidingen met betrekking tot gedrags-stoornissen. Hij heeft een eigen praktijk waar hij vooral cliënten met autisme behandelt. Daarnaast is hij trainer bij een bijscholingsinstituut voor therapeu-ten waar hij ondermeer cursussen geeft met betrek-king tot de behandeling van jongvolwassenen en volwassenen met autisme. Ook geeft hij regelmatig lezingen en cursussen voor ouders. Ben heeft een zeer ruime ervaring met het organi-seren en leiden van jeugdkampen.  Hans Harbers (49 jaar)Voorzitter en stafledenadministratie Eén van zijn zoons heeft de autisme-spectrumstoornis PDD-NOS. Na zijn SPW-opleiding en de PABO werkte hij 8 jaar in het basisonderwijs. Daarna volgde hij een opleiding aan de Sportacademie en werkt nu al 15 jaar met veel plezier als gymdocent op het Van Lodensteincollege in Kesteren. Hans heeft zich 7 jaar ingezet voor de kinderkampen van de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten, sinds 2009 ook als commissielid met als taak om zo evenwichtig mogelijke teams voor de kinderkampen te vormen. Met deze ervaringen wil hij zich nu richten op vakantiekampen speciaal voor kinderen met een autismespectrumstoornis.
Pieter Blijleven (29) Financiële en juridische zaken Naast zijn werk als juridisch medewerker bij een rechtbank, verzorgt Pieter de administratie van onder meer Stichting Autdoorkampen. Verder houdt hij zich bezig met muziek maken in harmonieorkesten. In de afgelopen jaren heeft Pieter diverse keren de catering verzorgd tijdens kinder- en jeugdkampen.
Arjan Zijl  (1981)Marketing en conceptontwikkeling In het dagelijks leven is Arjan meubel- en woningstoffeerder en begeleidt enkele dagdelen per week autistische jongeren. Arjan heeft al ruim 20 kampen ervaring in het organiseren van kampen, als staflid in de functie van organisator en tevens als kok. Anne-Louise Vlot (1986) Beoordelen van deelnemers-aanmeldingen Studeerde orthopedagogiek aan de Universiteit Leiden. Als student be-geleidde ze kinderen en jongeren met ASS. Na haar studie is Anne-Louise dyslexie-behandelaar geweest bij Driestar Educatief. Nu werkt ze op een scholengemeenschap als orthopedagoog. Haar motivatie voor Autdoor-kampen: om dezelfde kansen te krijgen hebben ASS-jongeren recht op ongelijke behandeling. Om hen een onvergetelijke vakantie te bieden vindt ze het dan ook belangrijk dat op vakantie eveneens begeleiding op maat geboden wordt.
Begeleide vakanties voor jongeren met een autismespectrumstoornis
ALL-INCLUSIVE
AANMELDEN VOOR WIE ORGANISATIE Stichting Autdoorkampen Kersengaarde 8 2771 PP  Boskoop 0182 612 655 info@autdoorkampen.nl DE AUTDOORKAMPEN WORDEN GEORGANISEERDDOOR DE STICHTING AUTDOORKAMPEN,STATUTAIR GEVESTIGD TE WADDINXVEEN. KAMPEN
Willianne Klop (1990) Administratie en intakes Willianne begeleidt een satellietklas op het voortgezet onderwijs in Rotterdam. Van 2010 tot 2018 is ze werkzaam geweest op een Cluster 4 voorziening in het VO en heeft daar ook een aantal jaren les gegeven. Nu begeleidt ze leerlingen met ASS vanaf een veilige Cluster 4 setting terug richting het reguliere onderwijs om ze zo klaar te stomen voor het mbo. Voordat ze bij Autdoorkampen terecht kwam heeft Willianne jarenlang in een recreatieteam gewerkt op een camping in Hardenberg.