Hans Harbers (48 jaar) Voorzitter en stafleden- administratie Eén van zijn vier zoons heeft PDD-NOS. Na zijn SPW-opleiding en de Pabo werkte Hans 8 jaar in het basisonderwijs. Daarna volgde hij een opleiding aan de Sportacademie en werkt nu al 14 jaar met veel plezier als gymdocent op het Van Lodensteincollege in Kesteren. Hans heeft zich 7 jaar ingezet voor de kinderkampen van de Jeugdbond Gereformeerde Ge- meenten, sinds 2009 ook als commissielid met als taak om zo evenwichtig mogelijke teams voor de jeugdkampen te vormen. Met deze ervaringen richt hij zich nu op vakantiekampen speciaal voor kinderen met een autismespectrumstoornis.
De kampen worden georganiseerd door Stichting Autdoorkampen met een 6-koppig bestuur dat ook als staf meegaat. De staf bestaat altijd uit onder andere een orthopedagoog, een gedragswetenschapper/autismespecialist, een sport- leraar, enkele vrijwilligers die een speciale training in het omgaan met autisme hebben gevolgd, en een ervaren kok. Alle stafleden hebben ruime ervaring in het leiden van jeugdkampen. Het bestuur van Stichting Autdoorkampen stelt zich hieronder voor.
Ben Zijl (1948)Algemeen beleidsadviseur Ben studeerde Maatschappelijk Werk aan de Sociale Academie in Haarlem. Daarna speciali-seerde hij zich in autisme aan de Hogeschool te Utrecht. Daarnaast volgde hij een aantal opleidingen met betrekking tot gedragsstoornissen. Sinds enkele jaren werkt hij voornamelijk voor scholen voor Speciaal Onderwijs en voor Zeer Moeilijk Lerenden. Ben heeft een eigen praktijk en geeft regelmatig gastcolleges aan de CHE. Ook geeft hij opvoe-dingscursussen voor De Vluchtheuvel en de CGO. Ben heeft een zeer ruime ervaring met het organiseren en leiden van  jeugdkampen.
Pieter Blijleven (28) Financiële en juridische zaken Naast zijn Rechtenstudie aan de Open Universiteit werkt Pieter enkele dagen per week bij een kanton- gerecht als administratief juridisch mede- werker. Hij is lid van twee harmonie-orkesten en houdt zich ’s avonds dan ook vooral bezig met het maken van muziek. In de afgelopen jaren heeft Pieter acht keer als kok deel uitgemaakt van de staf van een jeugdkamp.
Gerdien Lobbezoo (1992) Administratie en intakes Woont in Dordrecht en werkt als psycholoog bij een vrijgevestigde praktijk. In de afgelopen jaren heeft Gerdien aan een aantal ‘speciale’ kampen als staflid of teamleider deelgenomen. Van- uit deze ervaringen heeft zij gezien hoe belangrijk het is dat jongeren met ASS met een goed georganiseerd zomerkamp mee kunnen, en daar wil ze zich nu graag op- nieuw voor inzetten
Anne-Louise Vlot (1986) Beoordelen van deelnemers- aanmeldingen Anne-Louise studeerde orthopedagogiek aan de Uni- versiteit Leiden. Als student begeleidde ze kinderen en jongeren met ASS. Na haar studie is Anne-Louise dyslexie-behandelaar geweest bij Driestar Educatief. Nu werkt ze op een scholengemeenschap als orthopedagoog. Haar motivatie voor Autdoorkampen: om dezelfde kansen te krijgen hebben ASS-jongeren recht op ongelijke behandeling. Om hen een onvergetelijke vakantie te bieden vindt ze het dan ook belangrijk dat op vakantie eveneens begeleiding op maat geboden wordt.
De organiserende stichting
Arjan Zijl  (1981)Marketing, conceptontwik-keling en locatiekeuze In het dagelijks leven is Arjan zelfstandig meubel- en woningstoffeerder en bege-leidt in deeltijd enkele jongeren met autisme. Arjan woont in Boskoop en heeft al ruim 20 kampen ervaring als staflid in de functie van kok, en gaat bij de Autdoor-kampen de keuken bemannen, samen met Pieter Blijleven waarmee hij al jaren een team vormt.
INLOGGEN VOOR STAFLEDEN
Administratief
Begeleide vakanties voor jongeren met een autismespectrumstoornis
Begeleide vakanties voor jongeren met een autismespectrumstoornis
ALL-INCLUSIVE
Stichting Autdoorkampen Noordeinde 16 2742 AG  Waddinxveen 0182 - 612 655 info@autdoorkampen.nl www.autdoorkampen.nl De kampen worden georganiseerd door de Stichting Autdoorkampen,statutair gevestigd in Waddinxveen.
De organiserende stichting
De kampen worden georganiseerd door Stichting Autdoorkampen met een 6-koppig bestuur dat ook als staf meegaat. De staf bestaat altijd uit onder andere een orthopedagoog, een gedrags-wetenschapper/autismespecialist, een sportleraar, enkele vrijwilligers die een speciale training in het omgaan met autisme hebben gevolgd, en een ervaren kok. Alle stafleden hebben ruime er-varing in het leiden van jeugdkampen. Het bestuur van Stichting Autdoorkampen stelt zich hieronder voor. Ben Zijl (1948)Algemeen beleidsadviseur Ben studeerde Maatschappelijk Werk aan de Sociale Academie in Haarlem. Daarna specialiseerde hij zich in autisme aan de Hogeschool te Utrecht. Daarnaast volgde hij opleidingen met betrekking tot gedragsstoornissen. Sinds enkele jaren werkt hij voornamelijk voor scholen voor Speciaal Onderwijs en voor Zeer Moeilijk Lerenden. Daarnaast heeft hij een eigen praktijk en geeft regelmatig gastcolleges aan de CHE. Ook geeft hij opvoedingscursussen voor De Vluchtheuvel en de CGO. Ben heeft een zeer ruime ervaring met het organiseren en leiden van jeugd-kampen.  Hans Harbers (48 jaar)Voorzitter en stafledenadministratie Eén van zijn zoons heeft de autisme-spectrumstoornis PDD-NOS. Na zijn SPW-opleiding en de PABO werkte hij 8 jaar in het basisonderwijs. Daarna volgde hij een opleiding aan de Sportacademie en werkt nu al 14 jaar met veel plezier als gymdocent op het Van Lodensteincollege in Kesteren. Hans heeft zich 7 jaar ingezet voor de kinderkampen van de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten, sinds 2009 ook als commissielid met als taak om zo evenwichtig mogelijke teams voor de kinderkampen te vormen. Met deze ervaringen wil hij zich nu richten op vakantiekampen speciaal voor kinderen met een autismespectrumstoornis.
Pieter Blijleven (28) Financiële en juridische zaken Naast   zijn   Rechtenstudie   aan   de   Open Universiteit    werkt    Pieter    enkele    dagen per    week    bij    een    kantongerecht    als administratief-juridisch   medewerker.      Hij is    lid    van    twee    harmonie-orkesten    en    houdt    zich    ’s avonds    dan    ook    vooral    bezig    met    het    maken    van muziek.   In   de   afgelopen   jaren   heeft   Pieter   8   keer   als   kok deel uitgemaakt van de staf van een jeugdkamp.
Arjan Zijl  (1981)Marketing en conceptontwikkeling In het dagelijks leven is Arjan (35) zelfstandig meubel- en woningstof-feerder en begeleidt enkele dagdelen per week autistische jongeren. Arjan heeft al ruim 20 kampen ervaring als staflid in de functie van kok, en gaat bij de Autdoor- kampen samen met Pieter Blijleven, waarmee hij al jaren een team vormt, de keuken bemannen. Gerdien Lobbezoo (1992)Administratie en intakes Woont in Dordrecht en werkt als psycholoog bij een vrijgevestigde praktijk. In de afgelopen jaren heeft Gerdien aan een aantal ‘speciale’ kampen als staflid of teamleider deelgenomen. Van-uit deze ervaringen heeft zij gezien hoe belangrijk het is dat jongeren met ASS met een goed georganiseerd zomerkamp mee kunnen, en daar wil ze zich nu graag opnieuw voor inzetten. Anne-Louise Vlot (1986) Beoordelen van deelnemers-aanmeldingen Studeerde orthopedagogiek aan de Universiteit Leiden. Als student be-geleidde ze kinderen en jongeren met ASS. Na haar studie is Anne-Louise dyslexie-behandelaar geweest bij Driestar Educatief. Nu werkt ze op een scholengemeenschap als orthopedagoog. Haar motivatie voor Autdoor-kampen: om dezelfde kansen te krijgen hebben ASS-jongeren recht op ongelijke behandeling. Om hen een onvergetelijke vakantie te bieden vindt ze het dan ook belangrijk dat op vakantie eveneens begeleiding op maat geboden wordt.
Begeleide vakanties voor jongeren met een autismespectrumstoornis
ALL-INCLUSIVE
AANMELDEN VOOR WIE ORGANISATIE Stichting Autdoorkampen Noordeinde 16 2742 AG  Waddinxveen 0182 612 655 info@autdoorkampen.nl DE AUTDOORKAMPEN WORDEN GEORGANISEERDDOOR DE STICHTING AUTDOORKAMPEN,STATUTAIR GEVESTIGD TE WADDINXVEEN. Ontwerp: Henk W. Stark  |  LogoStudio.nl KAMPEN
INLOGGEN VOOR STAFLEDEN
Administratief