DE DOELGROEP DE ORGANISATIE Hans HarbersAlgemeen lid Eén van zijn vier zoons heeft PDD-NOS. Na zijn SPW-opleiding en de Pabo werkte Hans 8 jaar in het basisonderwijs. Daarna volgde hij een opleiding aan de Sportacademie en heeft hij 17 jaar in het voortgezet onderwijs als gymdocent gewerkt. Hans heeft zich 7 jaar ingezet voor de kinderkampen van de Jeugdbond Gerefor-meerde Gemeenten, sinds 2009 ook als commissielid met als taak om zo evenwich-tig mogelijke teams voor de jeugdkampen te vormen. Met zijn ervaring richt hij zich nu op vakantiekampen speciaal voor jongeren met een autismespectrumstoornis. De kampen worden georganiseerd door Stichting Autdoorkampen met een5-koppig bestuur dat ook als staf meegaat. De leiding bestaat altijd uit gedreven stafleden met veel affiniteit en ervaring in de omgang met de doelgroep. Alle stafleden hebben ruime ervaring in het leiden van jeugdkampen. Het bestuur van Stichting Autdoorkampen stelt zich hieronder voor. Pieter BlijlevenPenningmeester Naast zijn werk als senior juridisch medewerker bij een rechtbank, verzorgt Pieter de administratie van onder meer Stichting Autdoorkampen. In de afgelopen jaren heeft Pieter diverse keren de catering verzorgd tijdens kinder- en jeugdkampen. Daarnaast heeft hij ervaring met het begeleiden van deelnemers van de vakantieweken die door Autdoorkampen worden georganiseerd. Willianne ZijlSecretaris Willianne begeleidt een satellietklas op het voortgezet onderwijs in Rotterdam. Van 2010 tot 2018 is ze werkzaam geweest op een Cluster 4 voorziening in het VO en heeft daar ook een aantal jaren les gegeven. Nu begeleidt ze leerlingen met ASS vanaf een veilige Cluster 4 setting terug richting het reguliere onderwijs om ze zo klaar te stomen voor het mbo. Voordat ze bij Autdoorkampen terecht kwam heeft Willianne jarenlang in een recreatieteam gewerkt op een camping in Hardenberg. Jan SoetVoorzitter Jan is werkzaam als leraar op het Beroepencollege in Rotter-dam. Hij geeft daar Economie & Ondernemen en is als stage-coördinator, mentor en vertrouwenspersoon betrokken bij het begelei-den van jongeren. Naast dit werk is Jan zelfstan-dig ondernemer. Hij heeft jarenlange ervaring met het organiseren van (jongeren)reizen. Sinds 2018 is Jan actief voor Autdoorkampen: als kok, begeleider en voorzitter van het stichtings-bestuur.
De organiserende stichting
Arjan ZijlAlgemeen lid In het dagelijks leven is Arjan meubel- en woningstoffeerder en begeleidt in deeltijd soms jongeren met autisme. Arjan heeft al zo’n 25 kampen ervaring in het organiseren van kampen, als staflid in de functie van organisator en begeleider, en tevens als ervaren kok. Begeleide vakanties voor jongeren met een autismespectrumstoornis Begeleide vakanties voor jongeren met een autismespectrumstoornis
ALL-INCLUSIVE
Stichting Autdoorkampen Kersengaarde 8 2771 PP  Boskoop info@autdoorkampen.nl www.autdoorkampen.nl De kampen worden georganiseerd door de Stichting Autdoorkampen,statutair gevestigd in Boskoop
De organiserende stichting
De kampen worden georganiseerd door Stichting Autdoorkampen met een 5-koppig bestuur dat ook als staf meegaat. De staf bestaat altijd uit mensen die vanuit hun beroepservaring affiniteit en veel ervaring hebben met de doelgroep. Alle stafleden hebben ook ruime ervaring in het leiden van jeugdkampen. Het bestuur van Stichting Autdoorkampen stelt zich hieronder voor. Hans HarbersAlgemeen lid Eén van zijn vier zoons heeft PDD-NOS. Na zijn SPW-opleiding en de Pabo werkte Hans 8 jaar in het basis-onderwijs. Daarna volgde hij een opleiding aan de Sportacademie en heeft hij 17 jaar in het voortgezet onderwijs als gymdocent gewerkt. Hans heeft zich 7 jaar ingezet voor de kinderkampen van de Jeugd-bond Gereformeerde Gemeenten, sinds 2009 ook als commissielid met als taak om zo evenwichtig moge-lijke teams voor de jeugdkampen te vormen. Met zijn ervaring richt hij zich nu op vakantiekampen speciaal voor jongeren met een autismespectrumstoornis. Pieter BlijlevenPenningmeester Naast zijn werk als senior juridisch medewerker bij een rechtbank, verzorgt Pieter de administratie van onder meer Stichting Autdoorkampen. In de afgelopen jaren heeft Pieter diverse keren de catering verzorgd tijdens kinder- en jeugdkampen. Daarnaast heeft hij ervaring met het begeleiden van deelnemers van de vakantieweken die door Autdoorkampen worden georganiseerd. Arjan ZijlAlgemeen lid In het dagelijks leven is Arjan meubel- en woningstoffeerder en begeleidt in deeltijd soms jongeren met autisme. Arjan heeft al zo’n 25 kampen ervaring in het organiseren van kampen, als staflid in de functie van organisator en begeleider, en tevens als ervaren kok. Jan Soet Voorzitter Jan is werkzaam als leraar op het Beroepencollege in Rotterdam. Hij geeft daar Economie & Ondernemen en is als stagecoördinator, mentor en vertrouwenspersoon betrokken bij het begeleiden van jongeren. Naast dit werk is Jan zelfstandig onder-nemer. Hij heeft jarenlange ervaring met het organiseren van (jongeren)reizen. Sinds 2018 is Jan actief voor Autdoorkampen: als kok, begeleider en voorzitter van het stichtingsbestuur.
Begeleide vakanties voor jongeren met een autismespectrumstoornis
ALL-INCLUSIVE
VOOR WIE ORGANISATIE Stichting Autdoorkampen Kersengaarde 8 2771 PP  Boskoop info@autdoorkampen.nl DE AUTDOORKAMPEN WORDEN GEORGANISEERDDOOR DE STICHTING AUTDOORKAMPEN,STATUTAIR GEVESTIGD TE BOSKOOP.
Willianne KlopSecretaris Willianne begeleidt een satellietklas op het voortgezet onderwijs in Rotterdam. Van 2010 tot 2018 is ze werkzaam geweest op een Cluster 4 voorziening in het VO en heeft daar ook een aantal jaren les gegeven. Nu begeleidt ze leerlingen met ASS vanaf een veilige Cluster 4 setting terug richting het reguliere onderwijs om ze zo klaar te stomen voor het mbo. Voordat ze bij Autdoorkampen terecht kwam heeft Willianne jarenlang in een recreatieteam gewerkt op een camping in Hardenberg.