Op kamp in eigen sfeer!
Jongeren   met   een   autismespectrumstoornis   vragen speciale   aandacht   en   begeleiding,   ook   in   de   vakantie. Een   gezinsvakantie   is   daarom   vaak   ook   een   beetje een   ‘zorgvakantie’.   Om   ouders   van   christelijke   gezin- nen   te   ontlasten   en   de   jeugd   een   bijzondere   belevenis te   bezorgen,   bieden   wij   hen   met   onze   kampen   een unieke ervaring aan. VOOR WIE Er    zijn    drie    kampen    voor    autistische    jongeren    uit christelijke    gezinnen:    kamp    Robertville     (Belgische Ardennen)   voor   14   t/m   17   jaar,   kamp   Robertville    voor 18-plussers    en    Zlata    Olesnice     (Tsjechië),    eveneens voor 18-plussers. We   hanteren   wat   het   IQ   betreft   een   ondergrens   van 80,   zodat   we   met   de   beschikbare   staf   alle   deelnemers goed    kunnen    begeleiden.    Als    deelnemer    moet    je uiteraard   wel   kunnen   functioneren   in   een   groep.   Dat wil     zeggen     dat     je     met     gezamenlijke     activiteiten meedoet,    zoals    de    maaltijden,    koffiemomenten    en uitstapjes.   Je   slaapt   met   minimaal   2   personen   op   een kamer. DE GEBODEN BEGELEIDING De   kampen   zijn   all-inclusive.   Er   gaan   uitsluitend   des- kundige   begeleiders   mee,   waaronder   ten   minste   een therapeut/autismespecialist,    een    orthopedagoog    en een    sportleraar.    Alle    teamleden    hebben    bovendien een   training   gevolgd   die   speciaal   gericht   is   op   onze doelgroep. KIES NU JE VAKANTIE:
AANTAL DEELNEMERS België 14-17: maximaal 12 België 18+: maximaal 10 Tsjechië: maximaal 12
KLIK OP DE FOTO’S OM TE VERGROTEN. NOGMAALS KLIKKEN = TERUG
Begeleide vakanties voor jongeren met een autismespectrumstoornis
Begeleide vakanties voor jongeren met een autismespectrumstoornis
ALL-INCLUSIVE
VOL
VOL VOL
Op kamp in eigen sfeer!
Jongeren met een autisme- spectrumstoornis vragen ook in de vakantie speciale aan- dacht en begeleiding. Een gezinsvakantie is daarom vaak ook een beetje een ‘zorg- vakantie’. Om ouders van christelijke gezinnen te ontlasten en jou een bijzondere belevenis te bezorgen, bieden wij je met onze kampen een unieke ervaring aan. DRIE KAMPEN Er zijn drie kampen voor autis- tische jongeren uit christelijke gezinnen:
AANMELDEN
Begeleide vakanties voor jongeren met een autismespectrumstoornis
ALL-INCLUSIVE
VOOR WIE ORGANISATIE
We hanteren wat betreft het IQ een ondergrens van 80, zodat we met de beschikbare staf alle deel- nemers goed kunnen begeleiden. Als deelnemer moet je uiteraard wel kunnen functioneren in een groep. Dat wil zeggen dat je met gezamenlijke acti- viteiten meedoet, zoals de maaltijden, koffie- momenten en uitstapjes. Je slaapt met minimaal 2 personen op een kamer. De verzorging is all-inclusive. DE GEBODEN BEGELEIDING Er gaan uitsluitend deskundige begeleiders mee, waaronder ten minste een therapeut/autisme- specialist, een orthopedagoog en een sportleraar. En uiteraard een echte kok. Alle teamleden hebben bovendien een training gevolgd die speciaal gericht is op onze doelgroep.
KAMPEN
KLIK OP DE FOTO’S OM TE VERGROTEN. NOGMAALS KLIKKEN = TERUG
VOL
VOL VOL