Autdoorkampen gaat helaas stoppen…
In 2021 hebben we een pilot gehouden voor een nieuwe opzet van de Autdoorkampen. Inmiddels hebben we dit geëvalueerd en hebben we de conclusie getrokken dat (ondanks dat het nieuwe programma inhoudelijk goed aansloeg) het financieel niet haalbaar is voor onze stichting om dergelijke op- maat-kampen te blijven organiseren. We zagen het aantal deelnemers de laatste jaren steeds verder teruglopen. Ook is er tegenwoordig veel meer commercieel aanbod voor begeleide vakanties. Dit alles heeft ons doen besluiten om per einde van dit jaar te stoppen met de activiteiten van Stichting Autdoorkampen. BEDANKT! We willen je graag bedanken voor je deelname of interesse in de vakanties die we sinds 2012 mochten organiseren. We kijken terug op mooie jaren. De goede herinneringen aan de autdoorkampen zullen blijven! Mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan kun je altijd contact opnemen met secretaris Willianne Zijl-Klop, e-mail willianne@autdoorkampen.nl Met vriendelijke groeten, de commissie Autdoorkampen
Begeleide vakanties voor jongeren met een autismespectrumstoornis Begeleide vakanties voor jongeren met een autismespectrumstoornis
DE DOELGROEP DE ORGANISATIE
Autdoorkampen gaat stoppen
In 2021 hebben we een pilot gehouden voor een nieuwe opzet van de Autdoorkampen. Inmiddels hebben we dit geëvalueerd en hebben we de conclusie getrokken dat (ondanks dat het nieuwe programma inhoudelijk goed aansloeg) het financieel niet haalbaar is voor onze stichting om dergelijke op-maat-kampen te blijven organi- seren. We zagen het aantal deelnemers de laatste jaren steeds verder teruglopen. Ook is er tegenwoordig veel meer commercieel aanbod voor begeleide vakanties. Dit alles heeft ons doen besluiten om te stoppen met de activiteiten van Stichting Autdoorkampen.
Begeleide vakanties voor jongeren met een autismespectrumstoornis
VOOR WIE ORGANISATIE
BEDANKT! We willen je graag bedanken voor je deelname of interesse in de vakanties die we sinds 2012 mochten organiseren. We kijken terug op mooie jaren. De goede herinneringen aan de autdoorkampen zullen blijven! Mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan kun je altijd contact opnemen met secretaris Willianne Zijl-Klop, e-mail willianne@autdoorkampen.nl Met vriendelijke groeten, de commissie Autdoorkampen